Tehnika u taekwondou olakšava poduzimanje odgovarajućih radnji prilikom protivnikovog napada, primjerenu upotrebu snage kojom se raspolaže, povećanje brzina pokreta te smanjenje zamora.Ona je osnova ovog sporta i lako se usvaja.
Djeca se uče na nekoliko načina, najčešće frontalno u kretanju prema naprijed, u stavovima te rade blokade ili udarce.

Može se raditi u parovima tako što jedno dijete napada dok se drugo brani.

Forme predstavljaju borbu protiv zamišljenog protivnika u kojoj se vježbač kreće po točno određenoj shemi i

izvodi unaprijed određene serije obrambenih i napadačkih tehnika. Forme se rijetkousvajaju u predškolskoj dobi.

Također se predškolska djeca vrlo rijetko natječu u borbama. Donja granica u borbama je 9 godina, kada postaju mlađi kadeti, ali postoje turniri gdje se mlađa djeca mogu okušati kao borci. Mogu učiti neke elemente borbe kao što je sparing. Najčešće se radi na tri koraka, gdje se povezuju tri udarca te na dva koraka s dva udarca i jedan korak te jedan udarac. U sparingu su djeca podijeljena u parove, približno po visini i težini, raspoređeni u prostoru kako bi svatko imao dovoljno mjesta. Trajanje sparinga je od 30 sekundi do jedne minute.

U predškolskom uzrastu od 2009. godine u Hrvatskoj je krenuo novi način natjecanja pod nazivom Kick. U tom natjecanju djeci se predstavlja ovakva vrsta natjecanja kao oblik igre u kojoj su svi pobjednici što ima za posljedicu jačanje samopouzdanje i rast motivacije za samo bavljenje sportom. Kick je predodređen za djecu koja nisu borci, stariji od 4, a mlađi od 9 godina. Natjecanje izgleda tako da se na borilište stave dvije vreće na koje su zavezani elektronski oklopi u visini djetetovog trupa. Natjecatelji su raspoređeni po ždrijebu pa se prema njemu po dvoje natječu. U jednoj minuti moraju napraviti što više udaraca, tko skupi više bodova ide u sljedeći krug te tako do kraja. Ova se praksa pokazala vrlo uspješnom.

Izvor: TAEKWONDO U PREDŠKOLSKOJ DOBI, Vatroslav Horvat, Srna Jenko Miholić, Marijana Ćosić