Važan element je razgovor s djecom i učenje teorijskih znanja samoga sporta, te ih je potrebno upoznati sa samoobranom, njezinom ulogom i smislom. Djecu treba uputiti: ako je poznato gdje je opasnost, izbjegavati ta mjesta, strah je najjače oružje svakog napadača i ukoliko se pruži otpor, napadač će uglavnom popustiti i ako dođe do incidenta pokušati sukob riješiti razgovorom, mirnim putem.

Obrambene tehnike dijele se na blokade, stopiranja, pomicanja i izmicanja, a koriste se kako bi se izbjegao ili obranio protivnikov udarac.

Cilj je blokade skrenuti putanju protivnikova udarca dok se stopiranja koristi da se spriječi udarac u njegovom začetku dok se nije razvio i dobio potrebnu snagu. Pomicanja imaju za cilj izbjegavanje protivnikova udarca i za dolaženje u poziciju za zadavanje dobrog kontra udarca, a kod izmicanja noge ostaju u prvobitnom stavu te se pomiče samo glava i trup. 

Izvor: TAEKWONDO U PREDŠKOLSKOJ DOBI, Vatroslav Horvat, Srna Jenko Miholić, Marijana Ćosić